Център за професионално обучение към „Лингва Алиана” ООД (LinguaMundi Пловдив) е лицензиран със заповед N 283/04.05.2011г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България. Номер на лицензията 201112895. „Лингва Алиана” ООД извършва и удостоверява обучение по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ИСПАНСКИ ЕЗИК като част от професия Офис мениджър.

Обучението се извършва въз основа на утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение учебни планове и програми.

Занятията се провеждат от дипломирани филолози, в учебни кабинети, които са в пълно съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението завършва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионално обучение, което представлява държавен легитимен документ, удостоверяващ степента на вашите знания и умения.

Изисквания към кандидатите

  • Да са навършили 16 години
  • Да имат завършено средно образование и свидетелство за него
  • Да са попълнили входящ тест за определяне на нивото им по съответния език

 

Необходими документи за записване в курс за професионално обучение:

  • Попълнено заявление за записване в курс /на място/
  • Попълнен личен картон по образец /на място/
  • Копие от диплома за завършено образование
  • Една актуална снимка

Доклад за проведено самооценяване 2016

Доклад за проведено самооценяване 2017