Подготовка за IELTS

Изцяло ориентирана към получаване на по-висока оценка

Подготовката за IELTS в Езиков център LinguaMundi е изцяло практически насоченa към повишаване на езиковите умения на кандидатите в контекста на спецификите на изпита. Всички типове въпроси са детайлно разработени по време на обучението. Отработват се стратегии и техники за успешно справяне със специфичните задачи, поставени пред кандидатите. Курсистите получават шанс да развиват езиковите си умения в среда близка до изпитната и имат възможност да следят напредъка си чрез поредица от контролни тестове. Посредством примерните изпити (MOCK Exams), кандидатите получават реалистична представа за моментното си ниво спрямо нужния им резултат.

Виж график
курсове IELTS
IELTS курсове

Преподаватели и учебна система

 

Преподавателите са доказани специалисти в подготовката за полагане на международни изпити, а използването на една от най-модерните учебни системи за подготовка на британското издателство Macmillan – IELTS Graduation, е допълнителен атестат за постигане на отлични резултати от обучението.

Информация за IELTS

International English Language Testing System

IELTS e водещ тест по английски език, подходящ за продължаване на образованието или емиграция. Тестът се признава от образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света. Изпитът е валиден две години.


Тестът продължава 2 часа и 45 минути и има четири части - Reading, Listening,Writing и Speaking. Първите три части се полагат в един и същи ден, устният изпит се полага седмица преди или след писмения. Повече информация относно международното признаване на IELTS.

IELTS подготовка

Модули на IELTS

Academic и General Training

IELTS се предлага в два формата - Academic и General Training.

Academic Training е подходящ за висши учебни заведения, където се говори и преподава на английски. Приемът за бакалавърски, магистърски и други академични курсове се базира на резултатите от този тест.


General Training е подходящ за кандидати, които заминават за англоезични страни да завършат гимназиалното си образование, да придобият професионален опит или да се включат в образователни програми, но не на академично ниво. Този модул е подходящ за цел емиграция в Австралия, Канада и Нова Зеландия.

Оценяване и регистрация

 

Изпитът се оценява по скала от 0 до 9, като обикновено за прием в университет минимумът е оценка 6 – 6,5. 


IELTS в България се администрира от Британски съвет в София. LinguaMundi извършва регистрация на курсисти на училището, за предварително планирани дати.

IELTS сертификат