Индивидуалните програми на LinguaMundi са алтернативна форма на частните уроци, но много по достъпни. Индивидуалното обучение е подходящо за хора с натоварен график или хора, които имат нужда да отработят специфични езикови умения - телефонни разговори, водене на интервю, бизнес кореспонденция и др.

В общия случай, при индивидуално обучение са необходими значително по-малко часове, отколкото при обучение в група. С пакетните ни предложения можем да планираме Вашето обучение според Вашите възможности и езикови нужди, като същевременно то да бъде и ценово ефективно. Представените пакети за индивидуално обучение са за град Пловдив. За град Благоевград може да поискате информация като се свържете с офиса ни.

идивидуално обучение
  1 курсист 2 курсисти 3 курсисти Максимален срок
Основна цена 25 лв. 16 лв. 12 лв.  
10 уч. часа 22 лв. 15 лв. 11 лв. 5 седмици
20 уч. часа 21 лв. 14 лв. 10 лв. 10 седмици
50 уч. часа 20 лв. 12 лв. 9 лв. 25 седмици

Обща подготовка

Общ и разговорен английски, немски и испански език

Този тип подготовка е за курсисти, които искат да повишат общото си езиково ниво. Обучението се предлага в нива от абсолютно начинаещи (А1) до напреднали (С1) по стандартните учебни програми на училището. Ако все пак прецените, че обучение в група е по-подходящо за Вас може да погледнете графика на курсовете ни.

Виж график

Специализирана подготовка

Сертификатни, бизнес, специализирани уроци, уроци с Native Speaker

Този тип обучение е за курсисти, които искат да се подготвят за международен сертификат или имат нужда от специализирани уроци /бизнес английски, медицински английски, подготовка за интервю.../ Обучението се извършва по стандартните учебни системи на училището. Ако все пак прецените, че обучение в група е по-подходящо за Вас, можете да погледнете графика на курсовете ни.

  1 курсист 2 курсисти 3 курсисти Максимален срок
Основна цена 30 лв. 20 лв. 15 лв.  
10 уч. часа 25 лв. 17 лв. 13 лв. 5 седмици
20 уч. часа 24 лв. 16 лв. 12 лв. 10 седмици
50 уч. часа 22 лв. 14 лв. 11 лв. 25 седмици
 

Предложените цени са за обучения по програми на Езиков Център LinguaMundi (учебни програми, по които се работи в курсовете на училището). Обучения по програми, различни от приетите в центъра, са на стандартна цена от 25 лв. на уч. час.


Цените в таблиците са за 1 обучаем. При 2-ма или 3-ма курсисти обявената цена в съответната графа е за всеки от обучаемите.


Пакетните цени са валидни за уроци в делнични дни между 09:00 и 17:30. В останалите дни и часове важат основните цени за плащане на час.

Условия и валидност

 

Пакетните предложения за 10 и 20 часа се заплащат наведнъж, преди започване на обучението. Пакет от 50 учебни часа може да се заплати на 5 вноски (за всеки 10 учебни часа), като е задължително оставяне на гаранционна такса в размер на 50 лв. преди започване на обучението. Гаранционната такса се приспада от последната вноска.


Един урок е минимум 2 учебни часа от 45 минути всеки.


Отмяна на урок е допустима не по-късно от 24 часа преди началото на урока. Във всички останали случаи урокът се счита за проведен.