Индивидуалните програми на LinguaMundi са алтернативна форма на частните уроци, но много по достъпни. Индивидуалното обучение е подходящо за хора с натоварен график или хора, които имат нужда да отработят специфични езикови умения - телефонни разговори, водене на интервю, бизнес кореспонденция и др.

В общия случай, при индивидуално обучение са необходими значително по-малко часове, отколкото при обучение в група. С пакетните ни предложения можем да планираме Вашето обучение според Вашите възможности и езикови нужди, като същевременно то да бъде и ценово ефективно.

Представените пакети за присъствено индивидуално обучение са за град Пловдив. Предлагаме и пакети за онлайн индивидуални уроци, за клиенти извън Пловдив или клиенти, които предпочитат онлайн форма на обучение. 

идивидуално обучение
  1 курсист 2 курсисти 3 курсисти Максимален срок
Основна цена 25 лв. 16 лв. 12 лв.  
10 уч. часа 22 лв. 15 лв. 11 лв. 5 седмици
20 уч. часа 21 лв. 14 лв. 10 лв. 10 седмици
50 уч. часа 20 лв. 12 лв. 9 лв. 25 седмици

Обща подготовка

Общ и разговорен английски, немски и испански език

Този тип подготовка е за курсисти, които искат да повишат общото си езиково ниво. Обучението се предлага в нива от абсолютно начинаещи (А1) до напреднали (С1) по стандартните учебни програми на училището. С пакетните ни предложения за онлайн уроци можем да отговорим и на нуждите на клиените ни извън Пловдив или живеещи в чужбина.

Онлайн уроци

Специализирана подготовка

Сертификатни, бизнес, специализирани уроци, уроци с Native Speaker

Този тип обучение е за курсисти, които искат да се подготвят за международен сертификат или имат нужда от специализирани уроци /бизнес английски, медицински английски, подготовка за интервю.../ Обучението се извършва по стандартните учебни системи на училището. Предлагат се и онлайн пакети индивидуални часове. 

Онлайн уроци
  1 курсист 2 курсисти 3 курсисти Максимален срок
Основна цена 30 лв. 20 лв. 15 лв.  
10 уч. часа 25 лв. 17 лв. 13 лв. 5 седмици
20 уч. часа 24 лв. 16 лв. 12 лв. 10 седмици
50 уч. часа 22 лв. 14 лв. 11 лв. 25 седмици
 

Предложените цени са за обучения по програми на Езиков Център LinguaMundi (учебни програми, по които се работи в курсовете на училището). Обучения по програми, различни от приетите в центъра, са на стандартна цена от 25 лв. на уч. час.


Цените в таблиците са за 1 обучаем. При 2-ма или 3-ма курсисти обявената цена в съответната графа е за всеки от обучаемите.


Пакетните цени са валидни за уроци в делнични дни между 09:00 и 17:30. В останалите дни и часове важат основните цени за плащане на час.

Условия и валидност

 

Пакетните предложения за 10 и 20 часа се заплащат наведнъж, преди започване на обучението. Пакет от 50 учебни часа може да се заплати на 5 вноски (за всеки 10 учебни часа), като е задължително оставяне на гаранционна такса в размер на 50 лв. преди започване на обучението. Гаранционната такса се приспада от последната вноска.


Един урок е минимум 2 учебни часа от 45 минути всеки.


Отмяна на урок е допустима не по-късно от 24 часа преди началото на урока. Във всички останали случаи урокът се счита за проведен.