Курсовете за Cambridge FIRST (FCE) и Cambridge ADVANCED (CAE) дават необходимата подготовка на кандидатите за успешно полагане на компютърния вариант на изпитите на университета Кеймбридж. Нашите курсисти се явяват на изпита в компютърната лаборатория на школата. Графикът за изпитите се определя в началото на всяка календарна година от Университета Cambridge и British Council България, съвместно с които LinguaMundi организира и провежда изпити за FIRST , ADVANCED и PROFICIENCY.
Курсове за Кеймбридж сертификати
Курс Кеймбридж Advanced C1

Курс Cambridge First (FCE)

Ниво В2

Нов и подобрен формат на курса Cambridge First (FCE) в LinguaMundi увеличава възможностите Ви да осребрите знанията си по английски език, като получите сертификат на ниво В2 от университета Кеймбридж. Програмата е специално разработена да намали драстично сроковете за подготовка и цената на курса, като по този начин го направи значително по-достъпен.


Курсът следва плътно формата на изпита и отработва стратегии и техники за успешно справяне със специфичните задачи. Курсистите получават шанс да развиват езиковите си умения в среда близка до изпитната и имат възможност да следят напредъка си чрез цялостни примерни изпити. В програмата е заложено да бъде организиран един пълен изпит (MOCK Exam) по желание на курсистите, който се заплаща допълнително. Предлаганите варианти са уикенд или делничен за ученици, в смяна обратна на смяната в училище.

Виж график

Курс Cambridge Advanced (CAE)

Ниво C1

Ако имате високи цели, този тип подготовка е задължителен. Курсът е подходящ за ученици от горните класове, желаещи да кандидатстват в български и чуждестранни университети, както и за студенти и работещи, нуждаещи се от сертификат по английски език на ниво C1, позволяващ им да участват в магистърски програми и да се развиват професионално.


Обучението в LinguaMundi е изключително ефективно с над 95% успеваемост на нашите курсисти. Преподаватели в сертификатните курсове са едни от най-добрите специалисти в подготовката за международни изпити. В програмата е заложено да бъде организиран един пълен изпит (MOCK Exam) по желание на курсистите, който се заплаща допълнително. Предлаганите варианти са уикенд или делничен за ученици, в смяна обратна на смяната в училище.

Виж график
Курс Cambridge Advanced CAE
Международни изпити Cambridge Advanced CAE

Курс Cambridge Proficiency (CPE)

Ниво C2

За най-амбициозните и мотивираните. Курсът Ви гарантира среща с английския език така, както никога не сте си го представяли. Програмата на LinguaMundi е ефективна и целенасочена, като покрива в детайли всички задачи от изпита. Курсът е с хорариум 150 учебни часа. В програмата е заложено да бъде организиран един пълен изпит (MOCK Exam) по желание на курсистите, който се заплаща допълнително.

Виж график