Курсовете за Cambridge FIRST (FCE) и Cambridge ADVANCED (CAE) дават необходимата подготовка на кандидатите за успешно полагане на компютърния вариант на изпитите на университета Кеймбридж. Нашите курсисти се явяват на изпита в компютърната лаборатория на школата. Графикът за изпитите се определя в началото на всяка календарна година от Университета Cambridge и British Council България, съвместно с които LinguaMundi организира и провежда изпити за FIRST , ADVANCED и PROFICIENCY.
Курсове за Кеймбридж сертификати
Курс Кеймбридж Advanced C1

Курс Cambridge First (FCE)

Ниво В2

Нов и подобрен формат на курса Cambridge First (FCE) в LinguaMundi увеличава възможностите Ви да осребрите знанията си по английски език, като получите сертификат на ниво В2 от университета Кеймбридж. Програмата е специално разработена да намали драстично сроковете за подготовка и цената на курса, като по този начин го направи значително по-достъпен.


Курсът следва плътно формата на изпита и отработва стратегии и техники за успешно справяне със специфичните задачи. Курсистите получават шанс да развиват езиковите си умения в среда близка до изпитната и имат възможност да следят напредъка си чрез цялостни примерни изпити. В програмата е заложено да бъде организиран един пълен изпит (MOCK Exam) по желание на курсистите, който се заплаща допълнително. 

Виж график

Курс Cambridge Advanced (CAE)

Ниво C1

Ако имате високи цели, този тип подготовка е задължителен. Курсът е подходящ за ученици от горните класове, желаещи да кандидатстват в български и чуждестранни университети, както и за студенти и работещи, нуждаещи се от сертификат по английски език на ниво C1, позволяващ им да участват в магистърски програми и да се развиват професионално.


Обучението в LinguaMundi е изключително ефективно с над 95% успеваемост на нашите курсисти. Преподаватели в сертификатните курсове са едни от най-добрите специалисти в подготовката за международни изпити. В програмата е заложено да бъде организиран един пълен изпит (MOCK Exam) по желание на курсистите, който се заплаща допълнително. 

Виж график
Курс Cambridge Advanced CAE
Международни изпити Cambridge Advanced CAE

Курс Cambridge Proficiency (CPE)

Ниво C2

За най-амбициозните и мотивираните. Курсът Ви гарантира среща с английския език така, както никога не сте си го представяли. Програмата на LinguaMundi е ефективна и целенасочена, като покрива в детайли всички задачи от изпита. Курсът е с хорариум 150 учебни часа. В програмата е заложено да бъде организиран един пълен изпит (MOCK Exam) по желание на курсистите, който се заплаща допълнително.

Виж график