Резултати от проведените на 01 и 02 май пробни матури в ЕЦ Лингва Мунди

Резултати от проведените на 01 и 02 май пробни матури в ЕЦ Лингва Мунди

С оглед запазване на личната информация на участниците, резултатите са изнесени по номер. Моля, ако не знаете номера на детето си да се свържете с офиса ни на тел: 032 622 233

Родителите могат да прегледат проверените материали на детето си до 20.05.2022 (включително).

4 клас БЕЛ

Номер

Точки от 50

Оценка

120

45

6

121

45

6

122

43

6

123

37

5

124

-

-

125

43

6

126

48

6

 

4 клас МАТЕМАТИКА

Номер

Точки от 50

Оценка

120

42

5

121

50

6

122

47

6

123

20

3

124

16

3

125

36

5

126

40

5

127

49

6

128

48

6

 

7 клас БЕЛ

Номер

Точки от 100
(Извежда се само количествена оценка)

101

77

102

76

103

92

104

57

105

81

106

65

107

92

108

76

109

72

110

78

111

66

112

76

113

-

114

96

115

53

116

79

117

62

118

75

 

7 клас МАТЕМАТИКА

Номер

Точки от 100
(Извежда се само количествена оценка)

101

22

102

65

103

75

104

25

105

59

106

12

107

47

108

56

109

55

110

38

111

-

112

31

113

-

114

36

115

-

116

-

117

-

118

31

119

50