ПРИ УЧАСТИЕ В КУРСОВЕТЕ НА LINGUAMUNDI И/ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.LINGUAMUNDI.ORG

В сила от 25.05.2018 г.

Последно изменение: 25.05.2018 г

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на дейността си посредством марката LinguaMundi и уеб сайта www.LinguaMundi.org , „Ленгуидж Бокс“ ООД със седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив, ул. Княз Александър I, 31, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Личните данни, които ДРУЖЕСТВОТО събира са сведени до абсолютно необходимия минимум, с който да може да бъде изпълняван предмета на дейност на компанията и да бъде осъществявана обратна връзка с клиенти и посетители на сайта.

ДРУЖЕСТВОТО управлява своят бизнес и интернет страницата си в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящият документ има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Ленгуидж Бокс“ ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на заявените от Вас услугите. Данните Ви служат за Вашата идентификация и контакт с Вас във връзка с провеждането на обучението, както и за информираност за продукти и услуги от които може да проявявате интерес.

По-долу са изброени видовете лична информация, които „Ленгуидж Бокс“ ООД събира, както и начините, по които я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Имена - при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за идентифицирането Ви във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес и при издаване на фактури на Ваше име и по Ваша заявка.

Телефонен номер – при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за контакт във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес, за обратна връзка по време на провеждане на обученията и промоционална информация за предлаганите от фирмата услуги. Телефонният номер също служи за потребителска парола при вход в студентския профил на обучаемия.

Е-mail адрес - при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за контакт във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес, за обратна връзка по време на провеждане на обученията и промоционална информация за предлаганите от фирмата услуги. Е-mail адресът също служи за потребителско име при вход в студентския профил на обучаемия.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно услугите ни и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като ни изпратите Вашите предпочитания на електронен адрес plovdiv (at) linguamundi.org или през формата за контакт в сайта ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно услугите, които ползвате и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на предоставяните услуги и комуникацията с клиентите на „Ленгуидж Бокс“ ООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

COOKIES

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо страниците, които най-много Ви интересуват;

- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от школата на интернет страници на външни партньори;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „Ленгуидж Бокс“ ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Ленгуидж Бокс“ ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Ленгуидж Бокс“ ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на личната информация като се свържете с администрацията на фирмата на телефон 032622233;

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Ленгуидж Бокс“ ООД;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на Plovdiv (at) linguamundi.org или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.Пловдив, Княз Александър I, 31, Езиков Център LinguaMundi.

ДЕЦА

При деца под 14 г. за нуждите на идентифицирането им при участие в курс събираме само имената на детето, а телефон и имейл за контакт от родителя.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.