ЛУД ПЕТЪК! Отново е време за големи отстъпки в LinguaMundi

Отново е време за големи отстъпки в LinguaMundi! Обявяваме CRAZY FRIDAY на 17.05.2019! Запомнете тази дата, защото само на нея даваме 70 лв. отстъпка от летните курсове по английски, немски и испански език *.

Вижте всички курсовете включени в Crazy Friday, за да изберете най-подходящия за Вас вариант. Препоръчваме да се обадите предварително, за да определим Вашето входно ниво и на 17.05.2019 да преминем директно към записване.

*Отстъпката не е валидна за лятната езикова школа за ученици 1-7 клас.

Условия на промоцията:

  1. Отстъпката е валидна само за курсовете, включени в промоцията, пълен списък на които, както и цени с начислена отстъпка можете да видите след условията на промоцията, в края на настоящата страница. 
  2. Отстъпката е валидна при двата варианта за плащане на цената за курса - наведнъж или на вноски.
  3. При използване на отстъпката от 70 лв., всички останали отстъпки, на които курсистът има право по условията на училището се отменят, освен в случаите, когато общата сума от тях е по-голяма от 70 лв.
  4. Отстъпката НЕ е валидна за курсовете от ЛЯТНА ЕЗИКОВА ШКОЛА ЗА УЧЕНИЦИ 1-7 клас.
  5. Клиенти, използващи отстъпка от промоцията Crazy Friday НЕ могат да се възползват от други промоционални оферти за съответните курсове!
  6. Отстъпката е валидна за записване в курсовете по промоцията, само на обявената дата - 17.05.2019. За записан курсист се смята единствено този, който е подписал формуляра за записване на LinguaMundi и е внесъл необходимото капаро за записване.
  7. Отстъпката е валидна до запълване на капацитета на обявените в графика на училището курсове. LinguaMundi НЕ може да гарантира наличие на свободни места за всички желаещи да се включат в обучението.
  8. Отстъпка НЕ важи за цените на учебните материали, за които можете да се информирате от служителите на LinguaMundi в офиса или на телефон 032/62 22 33.
  9. Отстъпката НЕ е валидна в случаите, когато курсист иска да се запише в ниво, различно от показаното на входния тест.
  10. Отстъпката по промоцията отпада, в случаите когато курсист изяви желание да се прехвърли в следващ семестър. В такъв случай курсистът трябва да доплати до стандартната цена на курса за съответния семестър. 

Настоящите условия на промоцията НЕ ОТМЕНЯТ общите условия за участие в езиков курс.