Този тип курсове са разработени да подобрят значително Вашите комуникативни умения на английски език като същевременно направят изказа Ви много по-натурален. В уроците се използват практически ситуации от ежедневното общуване и се развива съответната лексика. В курсовете НЕ се преподава граматика, а домашните работи са сведени до минимум.

Преподавателите в тези курсове са носители на езика – американци, англичани или преподаватели живели дълго време в англоговоряща среда и придобили маниера на изказване и акцена на типичните англоговорящи преподаватели.

разговорен английски
разговорен английски

Speaking Skills 1

Разговорен курс 1-ва част

Курсистите трябва да са завършили минимум Pre-intermediate (В1), а препоръчително Intermediate (В1+) ниво от общоезиковите курсове по английски език, за да могат да се включат в този курс. Също се предлага и безплатен входен тест за определяне на нивото на курсистите, които не са се обучавали в LinguaMundi до момента.

Виж график

Speaking Skills 2

Разговорен курс 2-ра част

Кандидатите за този курс трябва да са завършили минимум Upper Intermediate (В2) или препоръчително Advanced (С1) ниво от общата езикова подготовка по английски. За външни курсисти се предлага безплатен входен тест за определяне на нивото. Курсът е на изключително високо ниво, като се очаква от курсистите да могат да боравят свободно с езика след завършването му.

Виж график
разговорен английски