Разговорните курсове по английски са насочени към всички, които имат нужда да подобрят комуникативните си умения и да направят изказа си много по-натурален. В уроците се използват практически ситуации от ежедневното общуване и се развива съответната лексика. В курсовете НЕ се преподава граматика, а домашните работи са сведени до минимум. Учебната система е REAL LISTENING AND SPEAKING на издателство CAMBRIDGE.
График курсове
разговорен английски

Разговорни курсове 1-4

Нива А2, В1, В2, C1

Курсът обхваща кандидати с минимално ниво на владеене на езика А2. Необходимо е курсистът да има набор от лексика и граматически познания, като основа, върху която да развива комуникативните си умения. Определянето на нивата става с полагане на входен тест, за курсисти, които не са учили в LinguaMundi или на база на настоящ или минал курс за курсисти на школата.

Виж график

REAL LISTENING AND SPEAKING

Учите английски от години, а все още не се чувствате уверени в комуникацията?

Учебната система е организирана около основните теми от ежедневния живот – „РАБОТА & ОБРАЗОВАНИЕ“ и „СОЦИАЛЕН ЖИВОТ & ПЪТУВАНЕ“. Стимулира учениците да развиват основните комуникативни умения, за да се чувстват уверени в ежедневни ситуации. Предлага разнообразие от казуси от реалния живот и дава насоки за по-лесно заучаване на основни разговорни конструкции.

Виж график
разговорен английски