Международно признат сертификат

За следване и работа в Германия и Австрия

Ще кандидатствате в немски и австрийски университет или си търсите работа в Германия? Или може би Австрия? Ще Ви е необходим международно признат сертификат, с който да докажете езиковите си компетенции. Програмите по немски език на LinguaMundi са ориентирани към подготовка и полагане на изпитите Goethe-Zertifikat за нивата В2 и С1. Курсистите се явяват на изпита в Гьоте институт в София, като LinguaMundi оказва пълно административно съдействие при регистрация.

Goethe сертификати
Гьоте сертификати

Goethe-Zertifikat В2

За подготвителен колеж в Германия, следване в Австрия или работа като медицински персонал

Курсът е 100 учебни часа в клас и абсолютен минимум от 50 учебни часа самостоятелна работа по зададени от преподавателя задачи. Подходящ е за гимназисти, студенти и възрастни с минимално ниво на владеене на немски език В2. Можете да проверите Вашето ниво с напълно безплатен входен тест

Изпитът се състой от четири компонента: (1) Четене - 80 мин; (2) Слушане - 30 мин; (3) Писане - 80 мин; (4) Устeн изпит, който се провежда в същия ден и има две части: монолог и дискусия с друг кандидат, полагащ изпита. За успешно полагане на изпита е нужно Вашият резултат да е над 60 точки от общо 100.

Виж график

Goethe-Zertifikat C1

За следване в Германия и Австрия

Курсът е подходящ за ученици 10-12 клас, студенти и възрастни с минимално ниво на владеене на немски С1. Курсистите ще подобрят значително езиковите си умения на немски език и ще овладеят техники и стратегии за справяне с различните компоненти. Предвидени са 100 учебни часа за работа в клас и абсолютен минимум от 50 учебни часа за домашна работа и самоподготовка от страна на обучаемите.

Виж график
Курсове за Гьоте сертификати