От новата учебна година LinguaMundi стартира академия по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за ученици 4-7 клас. Фокусът на академията е:

  • постигане на високи резултати в училище;
  • подготовка за НВО за 4-ти и 7-ми клас;
  • подготовка за състезания по български и математика и прием на учениците след 4-ти клас в избрани училища.

Курсовете ще се провеждат от квалифицирани преподаватели с опит в подготовката на ученици и добро познаване на ДЗИ.

Повече информация за подготовката във всяка възрастова група може да намерите в следващата секция.↓

Дистанционно обучение

Академия БЕЛ за ученици 4 клас

В 4-ти клас подготовката по Български език и литература (БЕЛ) е с фокус върху развитие на знанията и уменията на учениците за постигане на високи резултати на националното външно оценяване (НВО). Основен приоритет също е и подготовка за успешно справяне на пролетни състезания в избрани училища - СУ „Патриарх Евтимий“, Пловдив и OУ „Княз Александър I“, Пловдив, резултатите от които се вземат под внимание за прием в съответните училища. В програмата на всеки от курсовете са предвидени два пробни изпита.

Подготовка за НВО и добри резултати в училище (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 09:00-11:10

330 лв./срок


Подготовка за състезания (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 11:30-13:40

330 лв./срок 

Курсовете започват на 10.10.2021.

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 4-ти клас.

 

Академия Математика за ученици 4 клас

Подготовката е по материала от училище с фокус успешно справяне на НВО за 4-ти клас. Предвиден е и курс-подготовка за пролетните състезания по математика, организирани от СУ „Патриарх Евтимий“, Пловдив и OУ „Княз Александър I“, Пловдив. Състезанията се вземат под внимание при кандидатстване за прием в 5-ти клас в паралелките с допълнителна подготовка по математика. Учениците ще придобият необходимите знания и умения, както и бързина и увереност при решаване на задачите. Във всяка от програмите са предвидени по два пробни изпита.

Подготовка за НВО и добри резултати в училище (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 11:30-13:40

330 лв./срок 


Състезателна математика (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 09:00-11:10

330 лв./срок 

Курсовете започват на 10.10.2021.

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 4-ти клас.

Академия БЕЛ за ученици 5 клас

В 5-ти клас курсовете са ориентирани за постигане на добри резултати в училище. Подготовката е основополагаща и за успешно справяне с НВО в 7-ми клас. Следва се програмата от училище и усилията са насочени към подобряване на годишните оценки, както и придобиване на повече увереност и рутина.

Добри резултати в училище (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: събота, 11:30-13:40

330 лв./срок 

Курсовете започват на 09.10.2021

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 5-ти клас.

Академия Математика за ученици 5 клас

Програмата по математика за 5-ти клас отговаря на училищната програма. Целта е да се постигнат отлични годишни резултати, както и да се даде на учениците повече увереност и рутина при решаване на задачите. В програмата са заложени редовни тестове, за проверка на напредъка и тренировка в изпитна среда.

Добри резултати в училище (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: събота, 09:00-11:10

330 лв./срок 

Курсовете започват на 09.10.2021

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 5-ти клас.

Академия БЕЛ за ученици 6 клас

В 6-ти клас подготовката е отново за постигане на добри резултати в училище. Следва се програмата от училище и усилията са насочени към по-добро усвояване на материала и респективно значително подобряване на оценките в училище.

Добри резултати в училище (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: събота, 09:00-11:10

330 лв./срок 

Курсовете започват на 09.10.2021

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 6-ти клас.

Академия Математика за ученици 6 клас

В 6-ти клас усилията са насочени към по-добро усвояване на материала от училище и постигане на по-добри срочни и годишни оценки. В програмата са заложени редовни тестове, за проверка на напредъка и тренировки в изпитна среда.

Добри резултати в училище (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: събота, 11:30-13:40

330 лв./срок 

Курсовете започват на 09.10.2021

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 6-ти клас.

Академия БЕЛ за ученици 7 клас

В 7-ми клас учениците се подготвят за НВО. Всички усилия и цялостната програма съответстват на изискванията за външното оценяване. Предвидени са 2 пробни изпита за тренировка и моментна оценка на знанията на ученика.

НВО 7-ми клас (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 16:30-18:40

330 лв./срок 

Курсовете започват на 10.10.2021

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 7-ми клас.

Академия Математика за ученици 7 клас

Приоритет за учениците в 7-ми клас е НВО в края на годината. Цялостната програма на академията е ориентирана към отлично справяне с изпита. В програмата са заложени два пробни изпита за моментна оценка и тренировка.

НВО 7-ми клас (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 14:00-16:10

330 лв./срок 

Курсовете започват на 10.10.2021

10% отстъпка при заявка на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 7-ми клас.