Академията по БЕЛ и МАТЕМАТИКА на LinguaMundi е насочена към мотивирани родители и ученици, които искат: 

  • да постигнат високи резултати в училище;
  • да се подготвят отлично за НВО за 4-ти и 7-ми клас;
  • да постигнат добри резултати на регионални и национални състезания и да бъдат приети в престижни училища след 4-ти клас.

Обученията се провеждат от квалифицирани преподаватели с опит и отлично познаване на Държавните образователни изисквания.

Повече информация за подготовката във всяка възрастова група може да намерите в следващата секция.↓

Дистанционно обучение

Академия БЕЛ за ученици 3 клас

За учениците в 3-ти клас за настоящата учебна година предлагаме академия само по МАТЕМАТИКА.

Академия Математика за ученици 3 клас

(Състезателна математика)

Подготовката за прием в елични училища след 4-ти клас започва с явяване на престижни математически състезания и олимпиади още от 2-ри и 3-ти клас. Някои от математическите състезания, на които се явяват децата са "Математика без граници", "Европейско кенгуру", "Иван Салабашев", "Румен Грозданов", "Коледно математическо състезание" и др. Програмата по математика за 3-ти клас разглежда и отработва типа задачи за успешно справяне на тези състезания.  За 3-ти клас не са предвидени пробни вътрешни състезания. 

Състезателна математика (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 11:30-13:40

400 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

Академия БЕЛ за ученици 4 клас

В 4-ти клас подготовката по Български език и литература (БЕЛ) е с фокус върху развитие на знанията и уменията на учениците за постигане на високи резултати на националното външно оценяване (НВО). Основен приоритет също е и подготовка за успешно справяне на пролетни състезания в избрани училища - СУ „Патриарх Евтимий“, Пловдив и OУ „Княз Александър I“, Пловдив, резултатите от които се вземат под внимание за прием в съответните училища. В програмата на всеки от курсовете са предвидени три пробни изпита.

Подготовка за НВО и добри резултати в училище (90 уч. часа + 3 пробни матури)

Дни и час на провеждане: събота, 09:00-11:10

430 лв./срок 


Подготовка за състезания (90 уч. часа + 3 пробни състезания)

Дни и час на провеждане: събота, 11:30-13:40

430 лв./срок 

Курсовете започват на 15.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия Математика за ученици 4 клас

Подготовката е по материала от училище с фокус успешно справяне на НВО за 4-ти клас. Предвиден е и курс-подготовка за пролетните състезания по математика, организирани от СУ „Патриарх Евтимий“, Пловдив и OУ „Княз Александър I“, Пловдив. Състезанията се вземат под внимание при кандидатстване за прием в 5-ти клас в паралелките с допълнителна подготовка по математика. Учениците ще придобият необходимите знания и умения, както и бързина и увереност при решаване на задачите. Във всяка от програмите са предвидени по три пробни изпита.

Подготовка за НВО и добри резултати в училище (90 уч. часа + 3 пробни матури)

Дни и час на провеждане: събота, 11:30-13:40

430 лв./срок 


Състезателна математика (90 уч. часа + 3 пробни изпита)

Дни и час на провеждане: събота, 09:00-11:10

430 лв./срок 

Курсовете започват на 15.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия БЕЛ за ученици 5 клас

В 5-ти клас курсовете са ориентирани за постигане на добри резултати в училище. Подготовката е основополагаща и за успешно справяне с НВО в 7-ми клас. Следва се програмата от училище и усилията са насочени към подобряване на годишните оценки, както и придобиване на повече увереност и рутина.

Лятна програма - преговор и подготовка за входни нива (30 уч. часа)

Дни и час на провеждане - всеки делничен ден, 14:00-16:10

01.09.2022-14.09.2022

Цена: 210 лв. 

Целогодишна програма (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 11:30-13:40

400 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия Математика за ученици 5 клас

Програмата по математика за 5-ти клас отговаря на училищната програма. Целта е да се постигнат отлични годишни резултати, както и да се даде на учениците повече увереност и рутина при решаване на задачите. В програмата са заложени редовни тестове, за проверка на напредъка и тренировка в изпитна среда.

Лятна програма - преговор и подготовка за входни нива (30 уч. часа)

Дни и час на провеждане - всеки делничен ден, 11:30-13:40

01.09.2022-14.09.2022

Цена: 210 лв. 

Целогодишна програма (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 09:00-11:10

400 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия БЕЛ за ученици 6 клас

В 6-ти клас подготовката е отново за постигане на добри резултати в училище. Следва се програмата от училище и усилията са насочени към по-добро усвояване на материала и респективно значително подобряване на оценките в училище.

Лятна програма - преговор и подготовка за входни нива (30 уч. часа)

Дни и час на провеждане - всеки делничен ден, 16:30-18:40

01.09.2022-14.09.2022

Цена: 210 лв. 

Целогодишна програма (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 14:00-16:10

400 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия Математика за ученици 6 клас

В 6-ти клас усилията са насочени към по-добро усвояване на материала от училище и постигане на по-добри срочни и годишни оценки. В програмата са заложени редовни тестове, за проверка на напредъка и тренировки в изпитна среда.

Лятна програма - преговор и подготовка за входни нива (30 уч. часа)

Дни и час на провеждане - всеки делничен ден, 14:00-16:10

01.09.2022-14.09.2022

Цена: 210 лв. 

Целогодишна програма (90 уч. часа)

Дни и час на провеждане: неделя, 16:30-18:40

400 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия БЕЛ за ученици 7 клас

В 7-ми клас учениците се подготвят за НВО. Всички усилия и цялостната програма съответстват на изискванията за външното оценяване. Предвидени са три пробни изпита за тренировка и моментна оценка на знанията на ученика.

Лятна програма - преговор и подготовка за входни нива (30 уч. часа)

Дни и час на провеждане - всеки делничен ден, 14:00-16:10

01.09.2022-14.09.2022

Цена: 210 лв. 

Целогодишна програма НВО 7-ми клас (90 уч. часа + 3 матури)

Дни и час на провеждане: неделя, 16:30-18:40

430 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.

Академия Математика за ученици 7 клас

Приоритет за учениците в 7-ми клас е НВО в края на годината. Цялостната програма на академията е ориентирана към отлично справяне с изпита. В програмата са заложени три пробни изпита за моментна оценка и тренировка.

Лятна програма - преговор и подготовка за входни нива (30 уч. часа)

Дни и час на провеждане - всеки делничен ден, 16:30-18:40

01.09.2022-14.09.2022

Цена: 210 лв. 

Целогодишна програма НВО 7-ми клас (90 уч. часа + 3 матури)

Дни и час на провеждане: неделя, 14:00-16:10

430 лв./срок 

Курсовете започват на 16.10.2022

60 лв. отстъпка от годишната такса при записване на пакет от БЕЛ и МАТЕМАТИКА за учебната година.