Услуга Цена
Предлагани курсове Цената е определена в Графика на курсовете
Индивидуални уроци Цената е определена в секция Индивидуални уроци
Наваксващи уроци към курс - до 10 уч. часа 15 лв. 
Наваксващи уроци към курс (международни изпити) - до 10 часа 16 лв.
Наваксващи уроци към курс (с Native Speaker) - до 10 часа 16 лв.
Административна такса по чл.9.3 от условията за участие в езиков курс при проведени по-малко от 1/4 от хорариума на курса 50 лв.
Административна такса по чл.9.3 от условията за участие в езиков курс при проведени по-малко от 1/2 от хорариума на курса 100 лв.
Езиков одит - проверка на езиково ниво и издаване на удостоверение (не сертификат) 50 лв.
MOCK exam (за курсовете за международни сертификати) по желание към курс 25 лв.
Допълнителен МОСК exam или MOCK exam за външни кандидати 50 лв.
Текущ тест на извънредна дата  5 лв.
Текущ тест на извънредна дата за английски език по уч. система Open Mind 15 лв.
Финален тест на извънредна дата 15 лв.
Президаване на хартиен сертификат 15 лв.
Издаване на служебна бележка за курс 5 лв.

За услуги, които не са упоменати в ценоразписа, LinguaMundi си запазва правото да определи цена при запитване.