Условия за участие в онлайн игра 3 ВИКТОРИНИ

Играта 3 ВИКТОРИНИ е организирана от Езиков център ЛингваМунди и има следните условия за участие:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Всяка от викторините е насочена към определена възрастова група и ще бъде проведена в определен времеви интервал както следва:
  1. Викторина 1 – за ученици 1-7 клас, време на провеждане – 10.08-16.08
  2. Викторина 2 – за ученици 8-12 клас, време на провеждане – 17.08-23.08
  3. Викторина 3 – участници завършили средно образование
 2. Участници, които не отговарят на изискванията за възрастова група за съответната викторина или са участвали във време, извън определеното за провеждане на викторината ще бъдат дисквалифицирани при евентуално спечелване на награда.
 3. Наградите са 3 хамака (по 1 печеливш от участниците във всяка викторина) предоставени от Айляк Хамак.

МЕХАНИЗЪМ

 1. Участниците във викторината трябва да споделят рекламна снимка на LinguaMundi в своят акаунт във Facebook или Instagram.
 2. Участниците във викторината трябва да последват предоставен линк, за да отговорят на въпросите на викторината.
 3. За да участват в тегленето на наградите участниците във викторината трябва да са отговорили правилно на 5-те въпроса от викторината и да са споделили определената снимка в своя Facebook или Instagram профил.
 4. За всяка викторина, чрез томбола ще бъде изтеглен печеливш от участниците отговорили правилно на всички 5 въпроса.
 5. Ако няма отговорили правилно участници, томболата се тегли от всички отговорили правилно на 4 от въпросите.
 6. Датата за тегленето на наградите ще бъде обявена допълнително.

ЛингваМунди не се ангажира с връчване на награда, при неправилно предоставени данни на участник и липса на възможност да се свържем с него. 

Настоящите условия могат да бъдат допълвани и коригирани до началото на играта на 10.08.