ВАЖНO: Преустановяване на присъствените занимания в LinguaMundi

ВАЖНО!!!

В изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, LinguaMundi Пловдив, считано от 29.10.2020 (четвъртък) в рамките на 14 дни до 12.11.2020:

  • Преустановява присъствените занимания на учениците на школата в курсовете, провеждани в СУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Екзарх Антим I“ и ОУ „Стоян Михайловски“ като:
    • Заниманията за учениците 1-4 клас ще бъдат възобновени при първа възможност в присъствена или онлайн форма, като родителите ще бъдат уведомени по имейл своевременно.
    • Заниманията за ученици 5-7 клас ще се провеждат в онлайн форма при запазване на графика. Подробности и данни за достъп до класните стаи ще бъдат изпратени на имейл и публикувани в електронните дневници на всяка група.
  • Преустановява присъствените занимания в школата на всички курсове за ученици 1-12 клас, сертификатните класове, вечерни и уикенд курсове за студенти и работещи и преминава в онлайн форма на обучение за периода на забраната (29.10.2020 - 12.11.2020). Курсовете ще се провеждат по предварително определения график за всяка група. Подробности и данни за достъп до класните стаи ще бъдат публикувани в електронните дневници на всяка група.

Молим за Вашето съдействие да проверите имейлите и студентските си профили. Кабинетите ще бъдат отворени 15 минути преди началото на първото онлайн занимание. Молим, не влизайте в кабинетите във време различно от времето на курса. Може да се провежда друго занимание.