Членство в Асоциация на езиковите училища в България

По инициатива на LinguaMundi Пловдив, училището беше прието за пълноправен член на Асоциацията на езиковите центрове в България. Вярваме, подкрепяме и ще се борим за постигане на целите, поставени пред асоциацията, а именно: Защитаване на общите браншови интереси и права и създаване на по-добра среда за осъщестяване на дейността на езиковите центрове в България. 

Първите и най-належащи мерки са за отстраняване на пречките пред езиковите центрове да извършват дейността си в условия на COVID-19. Асоциацията се обръща към Министерството на здравеопазването и към отговорните институции с отворено писмо, за да защити правото на езиковите центрове да продължат своята дейност. 

Ще се борим за намаляване и на данъчната тежест върху езиковите центрове и постигане на данъчна ставка за ДДС от 9%, каквато е за учебниците, хотелите, ресторантите. 

Пожелаваме си успех!