Удължаване на забраната за присъствени занимания

С излизането на последната заповед на Министерски съвет, забраната за провеждане на присъствени занимания в езиковите центрове е удължена до 11.04.2021. В резултат на това, курсовете на LinguaMundi ще продължат да се провеждат в дистанционна форма, следвайки предварителния график на всяка група. Очакваме новите разпоредби и ще Ви информираме своевременно за евентуални промени.