Актуална информация за обученията според наредбите на МЗ

08.04.2021

Според Заповед РД-01-220/08.04.2021 на Министерство на здравеопазването и считано от 12.04.2021:

  • Възобновяваме учебните занимания в присъствена форма за всички ученици 1-4 клас, както в школата, така и извънкласните дейности в училище СУ "Черноризец Храбър", ОУ "Димитър Талев", ОУ "Ст. Михайловски" и ОУ "Екзарх Антим I";
  • Продължаваме с онлайн занимания в курсовете за ученици 5-12 клас;
  • Продължаваме с онлайн занимания в курсовете за студенти и работещи.

Заповедта определя настоящите мерки със срок до 30.04.2021. При промени ще актуализираме информацията своевременно.