Немска Езикова Школа

Целогодишни и летни програми

Курсовете по немски език за ученици в LinguaMundi са разделени на 4 категории, според възрастовата група. За всяка възраст са подбрани подходящи учебни материали, така че да са близки до интересите на учениците и напълно да отговарят на техните езикови нужди.


В учебната програма за всяка група са заложени и по един или няколко извънкласни урока. Тези уроци се провеждат извън учебната база на LinguaMundi и са тематично ориентирани - пикник в парка, културна и историческа обиколка на Пловдив, спорт, готварство и др. Разбира се, уроците са предварително планирани с поставени цели и се провеждат на немски език.


Родителите могат да упражняват контрол върху развитието на детето си като използват електронната платформа MiLingua където имат пълна информация за взетия материал, домашните работи, резултатите от тестовете и присъствията на ученика.

Клас Ниво Учебна система
1ви клас Kinder Start Spielerisch Deutsch Lernen
2ри клас Kinder A1.1 Minidaf 1
3ти клас Kinder A1.2 Minidaf 2
4ти клас Kinder A1.3 Minidaf 3
4ти/5ти начинаещи Kinder A1 Luftballons 1+2
5ти клас Kinder A2 In.De 1
6ти клас Kinder B1 In.De 2
7ми клас B2.1 Sicher! B2.1
8ми клас B2.2 Sicher! B2.1
9ти клас GOETHE B2, TestDAF GOETHE B2, TestDAF
10ти клас C1 Sicher! C1
11ти клас GOETHE C1, TestDAF GOETHE C1, TestDAF
уроци по немски за 1-ви клас

1-ви клас

 

В курсовете за най-малките любители на немския език, малчуганите се запознават с езика, мелодиката му и основните правила, без да се включва писане. Учебникът е Spielerisch Deutsch Lernen. Темите са лесно достъпни за децата от тази възрастова група. Въвежда се основна лексика, свързана с намирането на нови приятели. Така ученето на немски се превръща в забавление, а не в досадно задължение. Целите са, както развитие на положително отношение и мотивация към изучаването на немски език, така и полагане и развитие на базисни и трайни езикови умения.

Виж график

2-4 клас

Уикенд курсове

Децата от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас имат възможността да учат немски по една от най-модерните в момента учебни системи - Mini Daf. Уроците са тематично разпределени и фокусът е върху изграждане на усет за мелодиката и интонацията на немския език. Чрез упражнения, които се правят в класната стая, се затвърждава наученото и се допълва основата. Учебникът предоставя възможност за работа в екип и развива креативните възможности у децата. На този етап се полагат основите, за да могат учениците в последствие да боравят с езика свободно и правилно. Продуктът за интерактивна бяла дъска пренася учебника в класната стая и прави изучаването на немски език интересно и забавно занимание за учениците.

Курсовете са през учебната година, докато през летните месеци желаещите могат да се възползват от интензивни програми за опресняване или наваксване.

Виж график
курсове по немски за деца
курсове по немски за ученици

5-7 клас

Уикенд курсове

В тази възрастова група интензивно се тренират четирите основни езикови умения - четене, писане, слушане и говорене. Значително по-бързо се трупа лексика и граматически материал и се поставят мостовете за преход към високите нива и успешно полагане на международни изпити. Концепцията на учебната система in.de мотивира и запознава учениците как да се изразяват говоримо и писмено с по-сложни изречения, без да бъдат натоварвани от материала. По-големите и по-напреднали ученици (7 клас) вече преминават към учебните системи за гимназисти - Menschen (А1-В1) или Sicher (В2-С1), в зависимост от нивото.

Курсовете са през учебната година, докато през летните месеци желаещите могат да се възползват от интензивни програми за опресняване или наваксване.

Виж график

8-12 клас

Вечерни и уикенд курсове

Гимназистите могат да се възползват максимално от 3-те учебни семестъра в LinguaMundi. Предлаганите курсове през учебната година са уикенд или вечерни, а през лятото 1-месечни интензивни. Тук целите са за задълбочено изучаване на езика и достигане до международни стандарти в обучението по немски, а именно изпитите GOETHE и TestDAF. Подробна информация за обучението в тези нива можете да намерите в секцията за немски език за ученици, студенти и възрастни.

Виж график
Курсове по немски за гимназисти