Учители

Мария Желязкова

Мария Желязкова

Мария Желязкова завършва Националната търговска гимназия в Пловдив със засилено изучаване на английски език и продължава образованието си в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Английска филология“. Интересите и са литература, психология и социология. В преподаването си винаги се стреми към нови, интерактивни начини на обучение, насочени към всички възрастови групи, с цел по-добро усвояване и практикуване на английския език.

“Изучаването на нов език открива необятни възможности пред човешкия ум и няма нищо по-вдъхновяващо от честта да споделям тези моменти с курсистите от LinguaMundi.”

Мария Стоенчева

Мария Стоенчева

Мария Стоенчева е завършила езикова гимназия с профил английски език, след това продължава образованието си в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, където завършва „Английска филология”.

„За мен преподаването не е просто професия, а призвание. Възможността да предам своите знания на учениците си и едновременно с това да се уча заедно с тях, е нещо назаменимо и ми дава усещане за пълноценност.”

Наталия Димитрова

Наталия Димитрова

Наталия завършва езикова гимназия с профил английски език и продължава обучението си в Пловдивски университет „Паисий Хилендaрски“, специалност „Английска филология“. По-късно завършва и магистърска степен „Лингвистика и превод“ в същото учебно заведение. 

Занимава се вече повече от седем години с преподавателска дейност, а в ЕЦ LinguaMundi работи с деца и възрастни повече от шест години. Посещава семинари и обогатява познанията си в съвременната методика на обучение по чужд език.


„Чуждият език е чужда народопсихология. Ще проговорите на него, когато го приемете такъв какъвто е и спрете да се питате ЗАЩО?.“

 

Еделина Кирчева

Еделина Кирчева

Еделина взима Certificate of Proficiency in English на Cambridge на 17 годишна възраст, а през 2004 завършва и Английска филология. От тогава преподава английски език на курсисти от всички възрасти. Нейната сила е в сферата на икономическия и юридически английски, както и устните и писмени преводи.

 

От 4 години се фокусира основно в подготовка за TOEFL, където чрез индивидуален подход и ясни и точни препоръки успява да помогне на курсистите да дадат най-доброто от себе си при явяване на този важен за тях изпит.

Надя Стоянова

Надя Стоянова

Надя е завършила средното си образование в езикова гимназия с немски профил и немска филология с последваща  специализация към технически университет в град Дрезден. Участва в конференции и методически семинари, с цел повишаване на квалификацията си като преподавател в чуждоезиковото обучение."Радвам се, когато помагам на моите курсисти да усвоят по лесен и достъпен начин немския език. Обичам работата си като преподавател, тя ме вдъхновява и ме кара да бъда креативна. В свободното си време обичам да танцувам и да пътувам."

Камелия Игова

Камелия Игова

Камелия е завършила езикова гимназия с немски профил и след това „Немска филология“ в ПУ. Учи един семестър в Германия - Технически Университет Дрезден.

 

„В Германия разбрах, колко интересен и достъпен, всъщност, може да бъде немският език. Щастлива съм, че днес мога покажа и да предам на учениците си опита, който имам. Най-голямата награда за мен е усмивката, изписана на лицата на нашите студенти, когато кажат: "Аз вече пиша, разбирам и говоря на немски!" 

Таня Найденова

Таня Найденова

Таня е завършила средното си образование в ЕГ "Иван Вазов" с профил испански език и е магистър по "Приожна лингвистика с испански език" към ПУ "Паисий Хилендарски". В продължение на 10 години е преминала частно обучение по английски език, а през 2009г., след преминат курс в ЕЦ LinguaMundi, получава сертификат САЕ. По настоящем преподава английски и испански език.

 

"Според мен, чуждите езици са богатство, чрез което човек разширява кръгозора си и възможностите си за реализация. Радвам се, че имам възможността да преподавам и да предавам моята страст към тях на курсистите".  

Кийт Холстед

Кийт Холстед

Кийт Холстед е британец и преподава английски език повече от 10 години. Кийт започва кариерата си в Анкара, където преподава 2 години и половина, след което работи 10 години във Виетнам за австралийско училище като преподавател по английски език за академични цели и подготвя ученици за изпита IELTS.

 

За последно Кийт работи в Лондон и подготвя курсисти за полагането на изпитите на Кеймбридж - FCE и CAE. Кийт е работил с ученици от всички възрасти и нива и има сертификат за преподаване на английски CELTA.

Стефка Костадинова

Стефка Костадинова

Стефка Костадинова преподава английски език в LinguaMundi от четири години. Работи с различни възрастови групи. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски” и е магистър по специалностите Английска филология и Психология. Учила е в Белгия по програма Еразъм. Участва в конференции, семинари и специализирани курсове за повишаване на квалификациите. В свободното си време обича да пътува и играе баскетбол.

 

“Преподаването е моя страст. Комуникацията с курсистите ме вдъхновява  да преоткривам нови  пътища, чрез които да им помогна да постигнат целите си.”

Веселина Иванова

Веселина Иванова

Веселина Иванова е преподавател по немски език в LinguaMundi от 4 години. Завършила е немска филология и е специализирала в технически университет в Дрезден.

 

„Преподаването ми доставя удоволствие,защото да работя с млади и амбицирани хора за мен е огромно предизвикателство.” 

Спаска Костова

Спаска Костова

Спаска Костова е завършила английска филология с две образователни степени бакалавър и магистър, лингвистичен профил. Специализира интерактивни и творчески методи на преподаване. В преподавателската си дейност работи както с деца, така и с възрастни.

 

„В Лингва Мунди съм вече 12 година заради творческата и приятелска атмосфера и разбира се неповторимите курсисти .В свободното си време обичам да чета, пътувам и ходя на кино.”

Ангел Кочев

Ангел Кочев

Ангел Кочев преподава английски от 8 години. 4 от тях прекарва като преподавател в ЕГ Пловдив, където подготвя ученици за изпитите на Кеймбридж - FCE и CAE. Ангел е методически директор на LinguaMundi Пловдив, като наред с работата в класната стая, той отговаря за тренинга на преподавателите и съставянето на учебните програми.


Ангел има сертификат CPE и е специализирал в подготовката за устната част на изпитите на университета Кеймбридж.

Lingua mundi