Томбола 50% отстъпка от езиков курс

LinguaMundi организира томбола с 1 награда 50% отстъпка от езиков курс. Участието в томболата е с попълване на талон за участие, който ще бъде наличен само по време на Изложение Европейско Образование, което ще се проведе на 05.10.2017 в х-л Империал. 

Условия за участие!

  1. Организатор на томболата е Езиков Център LinguaMundi.
  2. Легитимни участници в томболата са всички, които са отговорили на трите езикови въпроса на специалния талон за томболата, предоставили са своите данни за връзка и са предали талона на служител на Организатора.
  3. Получаване на талоните за участие, попълването им и връщането на попълнените талони на Организатора може да стане само по време на Изложение на Европейското образование на 05.10.2017, което ще бъде проведено в х-л Империал, Пловдив между 11:00 и 16:00 часа.
  4. Наградният фонд на томболата е 1 награда от 50% отстъпка от езиков курс по избор. /Учебните материали за курса трябва да бъдат заплатени отделно от участника/
  5. Наградата трябва да бъде заявена и ползвана за курсовете от редовния график на школата от семестър Есен 2017 или най-късно Пролет 2018.
  6. Наградата не може да бъде заменяна за паричната й равностойност, нито може да бъде прехвърляна на трето лице.
  7. Печелившият в томболата ще бъде изтеглен на 06.10.2015 г. на случаен принцип измежду всички участници.
  8. Организаторът ще публикува името на печелившия в своята фейсбук страница: facebook.com/linguamundi