Томбола за безплатен изпит ielts, cambridge advanced, goethe

Ето и победителят в нашата томбола. Щастливецът е Лазар Голомеев от Cambridge ADVANCED и беше изтеглен от ученик 5-ти клас в LinguaMundi. Снимки от тегленето можете да видите в нашата Фейсбук страница

LinguaMundi Пловдив организира томбола за безплатен изпит IELTS, Cambridge Advanced, Goethe със следните условия:

1. Организатор 

Настоящата томбола се организира от Езиков център LinguaMundi гр. Пловдив, администриран от фирма “Лингва Алиана“ ООД

2. Същност на томболата и награди 

Участниците в томболата са всички курсисти на Езиков център LinguaMundi гр. Пловдив, записани в курсове подготовка за IELTS, Cambridge Advanced и Goethe в семестър Пролет 2017г. Семестърът обхваща курсове, стартиращи февруари и март месец 2017г. Печелившият участник получава безплатно явяване на действителен изпит, за който се готви в LinguaMundi.

3. Продължителност 

Томболата ще бъде изтеглена на 21.04.2017г.
Наградите ще бъдат обявени на  интернет страницата на LinguaMundi: www.linguamundi.org в тридневен срок

4. Условия за участие 

Право на участие имат всички курсисти на Езиков център LinguaMundi гр. Пловдив, записани в курсове подготовка за IELTS, Cambridge Advanced и Goethe в семестър Пролет 2017г. В томболата нямат право да участват служители на Езиков център LinguaMundi и членове на техните семейства

5. Механизъм за участие 

Всички записани курсисти в курсове подготовка за IELTS, Cambridge Advanced и Goethe, семестър Пролет 2017г.  автоматично вземат участие в настоящата томбола. 
При нежелание от страна на курсист да участва в томболата и тегленето на наградите,  отказът му трябва да бъде заявен изрично на e-mail  plovdiv@linguamundi.org най-късно седмица преди тегленето на томболата.

6. Механизъм за теглене и избор на печеливш 

Печелившият ще бъде излъчен посредством томбола на случаен принцип. Тегленето на томболата ще се извърши на 21.04.2017г. в офиса на Езиков център LinguaMundi.

Организаторите ще се свържат с печелившия курсист в тридневен срок от тегленето на томболата

7. Наградата е: 

Безплатно явяване на действителен изпит IELTS, Cambridge Advanced или Goethe. Печелившият курсист получава безплатно явяване на изпит, съответстващ на записания от него курс.

8. Отговорности 

8.1.Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефон и имейл адрес.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспех да се свърже с наградения поради технически причини или заради неверни данни, подадени от него. 

8.3. Организаторът не носи отговорност в случай, че награденият е възпрепятстван да се възползва от своята награда.

8.4. Наградата безплатно явяване на действителен изпит IELTS, Cambridge Advanced или Goethe трябва да бъде оползотворена до края на календарната 2017г. Наградата не  може да бъде преотстъпвана на трети лица.

8.5. Печелившият курсист може да получи своята награда само след пълното изплащане на таксата за курса, в който е записан.

8.6. Печелившият курсист губи своето право на награда при прекъсване на записания от него курс в Езиков център LinguaMundi по каквито и да било причини.