Междусрочна ваканция - учебни и неучебни дни за учениците

Във връзка с междусрочната ваканция и обявената грипна ваканция за училищата, целогодишните ни курсове за ученици 1-8 клас имат индивидуален график за всяка група. Информация за учебните и неучебни дни за периода за съответната група са обявени в MiLingua (студентския профил на всеки ученик).