Лято на страхотни награди в LinguaMundi

LinguaMundi Пловдив организира промоция с предметен награден фонд 3 ВАУЧЕРА на стойност 425 лв. всеки за велосипед с марката Лидер на компанията „Лидер 96“ ЕООД.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРИТЕ

1. Организатор

Настоящата промоция се организира от Езиков център LinguaMundi гр. Пловдив, администриран от фирма “Лингва Алиана“ ООД.

2. Участници в промоцията

2.1. Участници в промоцията са всички курсисти на Езиков център LinguaMundi гр. Пловдив, записани в интензивните курсове на училището, стартиращи през м. юли и м. август, както и всички курсисти на училището, записани за курсове, подготовка за международните изпити IELTS, Cambridge First, Cambridge Advanced от летния семестър на школата. Пълен списък на курсовете от промоцията е представен в края на настоящите условия за участие.

2.2. В промоцията нямат право да участват курсисти на LinguaMundi, които са презаписани от други семестри с административна такса. Участници в промоцията могат да бъдат само курсисти, които се обучават срещу пълна такса за курса, както е обявена в графите цена и цена на веднъж, от графика на училището.

2.3. В промоцията нямат право да участват служители на LinguaMundi Пловдив.

2.4. Участниците в промоцията автоматично се съгласяват да бъдат снимани, в случай че спечелят награда и дават съгласието си снимките да бъдат използвани с маркетингови цели от LinguaMundi.

2.5. При несъгласие с т. 2.4 от страна на печеливш в промоцията, организаторите на промоцията имат право да не връчат съответната награда.

3. Награден фонд

Наградният фонд за промоцията е 3 ваучера на стойност 425 лв. всеки. Срещу всеки от ваучерите приносителят може да закупи велосипед с марка Лидер, на компанията Лидер 96 ЕООД.

4. Механизъм на промоцията

4.1 Наградният фонд за промоцията ще бъде разпределен измежду легитимните участници в промоцията на случаен принцип, посредством 3 томболи както следва:

- 1 ваучер ще бъде изтеглен с томбола на 21.07 измежду всички курсисти на LinguaMundi Пловдив, записани в интензивните курсове, стартиращи м. юли;

- 1 ваучер ще бъде изтеглен с томбола на 04.08 измежду всички курсисти на LinguaMundi Пловдив, записани в курсовете подготовка за международните изпити IELTS, Cambridge First и Cambridge Advanced;

- 1 ваучер ще бъде изтеглен с томбола на 21.08 измежду всички курсисти на LinguaMundi Пловдив, записани в интензивните курсове, стартиращи м. август.

4.2 Часовете на теглене на томболите ще бъдат обявени поне 24 часа преди теглене на всяка томбола във Фейсбук страницата на училището. Всеки от легитимните участници в промоцията може да присъства лично по време на теглене на томболата.

4.3 Организаторите ще се свържат с печелившите в тридневен срок, след тегленето на томболата. Печелившите ще бъдат обявени и на уеб страницата и Фейсбук страницата на LinguaMundi.

5. Условия за ползване и валидност на ваучерите:

5.1. Ваучерът може да бъде използван само в представителния магазин на Лидер 96 в гр. Пловдив на адрес ул. Мостова 3.

5.2. Ваучерът не може да бъде разменян срещу финансовата му равностойност.

5.3. Срещу предоставяне на ваучера, приносителят може да закупи велосипед на стойност равна или по-ниска от стойността на ваучера, а именно 425 лв. При избор на велосипед на по-ниска стойност от стойността на ваучера, разликата не се възстановява. При желание да се закупи по-скъп велосипед, приносителят трябва да заплати в брой разликата между стойността на избрания велосипед и стойността на ваучера.

5.4. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на други продукти, освен велосипед с марката Лидер.

5.5. Ваучерът не е поименен и при загуба не се възстановява.

5.6. Ваучерът е валиден до 15.09.2017. След тази дата се смята за нищожен и приносителят няма да има възможност да се възползва от него.

5.7. Ваучерът е валиден само и единствено с подпис и печат на Лидер 96 на лицето и подпис и печат на LinguaMundi на гърба.

6. Отговорности

6.1.Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефон и имейл адрес.

6.2. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспех да се свърже с печелившите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от него.

6.3. Организаторът не носи отговорност в случай, че награденият е възпрепятстван да се възползва от своята награда. Ваучери, неполучени от печелившите в срок до 10.09.2017 се считат за нищожни.

6.4. Печелившият курсист може да получи своята награда само след пълното изплащане на таксата за курса, в който е записан.

6.5. Печелившият курсист губи своето право на награда при прекъсване на записания от него курс в Езиков център LinguaMundi по каквито и да било причини.

7. График на курсовете от промоцията

Интензивни курсове от юли – томбола на 21.07

Beginner от 05.07

Elementary от 03.07

Pre-intermediate от 03.07

Intermediate от 03.07

Upper Intermediate от 03.07

Advanced от 03.07

Немски А1 от 04.07

Немски А2 от 04.07

Немски В1 от 04.07

Немски В 2.1 от 04.07

Курсове за международни изпити – томбола на 04.08

IELTS от 11.07

Cambridge First от 03.07

Cambridge Advanced от 05.07

Cambridge Advanced от15.07

Интензивни курсове от август – томбола на 21.08

Beginner от 16.08

Elementary от 09.08

Pre-intermediate от 09.08

Intermediate от 09.08

Upper Intermediate от 09.08

Advanced от 09.08

Немски А1 от 10.08

Немски А2 от 10.08

Немски В1 от 10.08

Немски В 2.1 от 09.08

Немски В 2.2 от 09.08