Бонус за развързване на езици!

Имали ли сте усещането, че ви трябва много малко за да проговорите на английски уверено? Ако да, за да развържете езиците, през зимния семестър ви подаряваме 10 допълнителни часа само за говорене. Офертата важи за нива Elementary – Advanced!