Курсове деца Благоевград

БЕЗПЛАТЕН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС:   СЕПТЕМВРИ

Посещението на курса не създава ангажимент детето да продължи обучението си през учебната година в Lingua Mundi. Можете да направите избор дали детето да продължи обучението си през учебната година по време или след подготвителния курс.

Посещаването на подготвителния курс е препоръчително по няколко причини:

- децата опресняват и преговарят знанията си;

- децата се запознават с бъдещите си учители и приятели от групата;

- определянето на нивото на децата може да бъде преценено по-точно и детето да бъде записано в най-подходящата за него група;

 

ЦЕЛОГОДИШНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ: ОКТОМВРИ-ЮНИ

 

Начало на учебната година:     първата/втората седмица на м. Октомври

Край на учебната година:         втората/третата седмица на м. Юни

Брой учебни часове:                120

График:                                       4 уч.часа седмично (два дни в седмицата по два уч.часа)

 

Конкретният график зависи от нивото на детето и смяната му през съответния срок в училище. За конкретния график по нива, можете да се информирате в офиса на Езиков център Lingua Mundi или на телефон 881147.


Безплатни консултации:

През втория срок един път седмично се провеждат безплатни консултации за всяко ниво. Тези консултации могат да се отнасят както към материала, изучаван в училище, така и към материала изучаван в Езиковия център.


Родителски срещи, анкети, обратна връзка:

Минимум един път на всеки срок се провежда редовна родителска среща.

Минимум един път на всеки срок се провежда анонимна анкета с родителите и децата, в която можете да споделите  въпроси, мнения и препоръки.

Учителите и администраторите са на разположение за разговор с Вас преди и след началото на учебните занятия.

Учениците ежедневно носят „Ученическа книжка” , в която учителите отбелязват резултатите от тестовете и при необходимост други съобщения и информация, предназначена за родителите. Препоръчваме Ви редовно да проверявате книжката на детето си, за да може обратната връзка да е редовна и своевременна.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ – ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ, КЛУБ ЗА РАЗГОВОРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ОЛИМПИАДА. Информация за тези мероприятия можете да получите в офиса на Езиков център Lingua Mundi.

 

ЛЯТНА ЕЗИКОВА ВАКАНЦИЯ

Начало на учебната година:          първата седмица на м. Юли

Край на учебната година:              последната седмица на м.Юли

Брой учебни часове:                      40

График:                                             2 уч.часа всеки седмичен ден 

 

СХЕМА ЗА НИВАТА И УЧЕБНИТЕ СИСТЕМИ

ЗА ЦЕЛОГОДИШНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
НА УЧЕНИЦИ 1-12 КЛАС

 

Стъпка/

Учебна година

Клас

Учебна система

Ниво

Европ. езикова рамка

 

Предучилищна възраст

Baloons, Super Me

Pre-Starter

-

1

1 клас

English World 1

Starter

-

2

2 клас

English World 2

Beginner

A1

3

3 клас

English World 3

Elementary

A1+

4

4 клас

Tempo 2

Pre-Intermediate

A2

5

5 клас

Tempo 3

Low Intermediate

A2+

 

Изпит / Сертификат

 Базов тест –Key English Test (KET)

6

6 клас

Laser B1

Intermediate

B1

7

7 клас

Laser B1+

Intermediate +

B1+

 

Изпит / Сертификат

Предварителен тест –Preliminary English Test (PET)

8

8 клас

Laser B2

Upper-Intermediate

B2

9

9 клас

Objective FCE

B2+

 

Изпит / Сертификат

Първи сертификат –First Certificate in English (FCE) 

10

10 клас

Objective CAE

Advanced

C1

 

 

Изпит / Сертификат

Сертификат за напреднали – Certificate in Advanced English (CAE)

11

11 клас

Objective Proficiency

Proficiency

C2

 

Изпит / Сертификат

Сертификат за напреднали – Certificate in Advanced English (CAE)

 

 

12 клас

 

 

 

 

-

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсове Пловдив

Курсове Благоевград Сподели:
Svejo.net Lubimi.com Web-bg.com del.icio.us Facebook Google Google Reader Yahoo! MyWeb reddit StumbleUpon Technorati


Lingua mundi