ЦПО

Център за професионално обучение към „Лингва Алиана” ООД (LinguaMundi Пловдив) е лицензиран със заповед N 283/04.05.2011г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България. Номер на лицензията 201112895.  „Лингва Алиана” ООД извършва и удостоверява обучение по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ИСПАНСКИ ЕЗИК като част от професия Офис мениджър.

 

Обучението се извършва въз основа на утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение учебни планове и програми.

Занятията се провеждат от дипломирани филолози, в учебни кабинети, които са в пълно съответствие с Държавните образователни изисквания.

 

Обучението завършва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионално обучение, което представлява държавен легитимен документ, удостоверяващ степента на вашите знания и умения. 

 

Изисквания към кандидатите:

   1. Да са навършили 16 години

   2. Да имат завършено средно образование и свидетелство за него

   3. Да са попълнили входящ тест за определяне на нивото им по съответния език

 

Необходими документи за записване в курс за професионално обучение:

   1. Попълнено заявление за записване в курс /на място/

   2. Попълнен личен картон по образец /на място/

   3. Копие от диплома за завършено образование

   4. Една актуална снимка

 

Доклад за проведено самооценяване 2016 Сподели:
Svejo.net Lubimi.com Web-bg.com del.icio.us Facebook Google Google Reader Yahoo! MyWeb reddit StumbleUpon Technorati


Lingua mundi